سؤالات کنکور 1400 | شما می توانید سؤالات کنکور 1400 و پاسخ نامه کلیدی را از وب سایت به صورت کاملاً رایگان دریافت نمائید.

همان طور که می دانید کنکور 1400 در 5 گروه علوم تجربی، ریاضی و فنی، انسانی، زبان و هنر و بنا بر رسم سال های اخیر کنکور سراسری 1400 در نیمه دوم تیر ماه برگزار شد. نخستین تاریخ هم در خصوص برگزاری کنکور سراسری دهم و یازدهم تیر ماه بود اما با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا ستاد برگزار کننده کنکور سراسری کنکور 1400 را در 5 روز متوالی برگزار کرد.

تاریخ برگزاری کنکور 1400

نام رشته زمان برگزاری آزمون
کنکور هنر صبح روز چهارشنبه 9 تیر ماه
کنکور ریاضی صبح روز چهارشنبه 9 تیر ماه
کنکور انسانی صبح روز پنجشنبه 10 تیر ماه
کنکور تجربی صبح روز جمعه 11 تیر ماه
کنکور زبان صبح روز شنبه 12 تیر ماه

 

سؤالات کنکور 1400

بعد از پایان کنکور 1400 به طور معمول کلیه داوطلبان به دنبال سؤالات کنکور و کلید پاسخ نامه هستند تا میزان عملکردی که در کنکور داشته اند را بررسی کرده و همچنین با بهره گیری از نرم افزار های تخمین رتبه، رتبه احتمالی خود را تا حدود زیادی متوجه شوند.

داوطلبان کنکور 1401 هم جزء آن دسته از داوطلبانی خواهند بود که در جستجوی دفترچه سؤالات کنکور 1400 و کلید پاسخ های آن هستند تا با نحوه طراحی سؤالات آشنا شده و مطابق با آن روند مطالعاتی خود را برنامه ریزی کنند.

دفترچه سؤالات کنکور 1400 چند ساعت پس از برگزاری کنکور و به طور همزمان برای هر 5 گروه علوم تجربی، ریاضی و فنی، انسانی، زبان و هنر بر روی وب سایت سازمان سنجش آموزش قرار می گیرد و کلیه داوطلبان می توانند از طریق سایت سازمان سنجش و همچنین از طریق همین وب سایت به طور کاملاً رایگان دفترچه سؤالات کنکور 1400 را دریافت نمایند.

دفترچه سؤالات کنکور تجربی 1400

کنکور تجربی شامل 2 دفترچه عمومی و اختصاصی است. با دریافت فایل های زیر، دفترچه سؤالات اختصاصی و عمومی کنکور تجربی 1400 را همراه با کلید پاسخ مشاهده نمایید.

دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور تجربی 1400 شامل 170 سؤال از 5 درس زمین شناسی، ریاضی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی است که در مدت 175 دقیقه باید به آنها پاسخ داده میشد.

دفترچه سؤالات عمومی کنکور تجربی 1400 شامل 100 سؤال از 4 درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است که مدت 75 دقیقه برای پاسخ گویی به سؤالات در نظر گرفته شده بود.

دانلود رایگان دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور تجربی 1400

دانلود رایگان دفترچه سؤالات عمومی کنکور تجربی 1400

دفترچه سؤالات کنکور ریاضی 1400

کنکور ریاضی شامل 2 دفترچه عمومی و اختصاصی است. با دریافت فایل های زیر، دفترچه سؤالات اختصاصی و عمومی کنکور تجربی 1400 را همراه با کلید پاسخ مشاهده نمایید.

دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور ریاضی 1400 شامل 125 سؤال از 3 درس ریاضی، فیزیک و شیمی است که در مدت 175 دقیقه باید به آنها پاسخ داده میشد.

دفترچه سؤالات عمومی کنکور ریاضی 1400 شامل 100 سؤال از 4 درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است که مدت 75 دقیقه برای پاسخ گویی به سؤالات در نظر گرفته شده بود.

دانلود رایگان دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور ریاضی 1400

دانلود رایگان دفترچه سؤالات عمومی کنکور ریاضی 1400

دفترچه سؤالات کنکور انسانی 1400

کنکور انسانی شامل 2 دفترچه عمومی و اختصاصی است. با دریافت فایل های زیر، دفترچه سؤالات اختصاصی و عمومی کنکور تجربی 1400 را همراه با کلید پاسخ مشاهده نمایید.

دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور انسانی 1400 شامل 180 سؤال از 9 درس ریاضی، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی، زبان عربی، تاریخ و جغرافیا، علوم اجتماعی، فلسفه و منطق و روانشناسی است که در مدت 165 دقیقه باید به آنها پاسخ داده میشد.

دفترچه سؤالات عمومی کنکور انسانی 1400 شامل 100 سؤال از 4 درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است که مدت 75 دقیقه برای پاسخ گویی به سؤالات در نظر گرفته شده بود.

دانلود رایگان دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور انسانی 1400

دانلود رایگان دفترچه سؤالات عمومی کنکور انسانی 1400

دفترچه سؤالات کنکور هنر 1400

دفترچه سؤالات کنکور هنر 1400 شامل 160 سؤال از 7 درس درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی و فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد است که داوطلبان می بایست در 165 دقیقه به سؤالات کنکور هنر 1400 پاسخ می دادند.

دفترچه سؤالات عمومی کنکور هنر 1400 شامل 100 سؤال از 4 درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی بود که مدت 75 دقیقه برای پاسخ گویی به سؤالات آن در نظر گرفته شده بود.

دانلود رایگان دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور هنر 1400

دانلود رایگان دفترچه سؤالات عمومی کنکور هنر 1400

دفترچه سؤالات کنکور زبان 1400

کنکور زبان 1400 شامل سه زبان اختصاصی انگلیسی، فرانسه و آلمانی بود که در مجموع تست های این سه درس اختصاصی 140 سؤال بود که داوطلبان باید در مدت زمان 210 دقیقه به سؤالات پاسخ گویی می کردند.

دفترچه سؤالات عمومی کنکور زبان 1400 شامل 100 سؤال از 4 درس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی است که مدت زمان 75 دقیقه برای آن در نظر گرفته شده بود.

دانلود رایگان دفترچه سؤالات اختصاصی کنکور زبان 1400

دانلود رایگان دفترچه سؤالات عمومی کنکور زبان 1400

کلید پاسخ سؤالات کنکور 1400

برای مشاهده کلید پاسخ سؤالات کنکور 1400 در 5 گروه آزمایشی علوم تجربی، ریاضی و فنی، انسانی، هنر و زبان کافی است از طریق لینک زیر به وب سایت سازمان سنجش آموزش متصل شوید و با انتخاب گروه آزمایشی مورد نظر خود به راحتی پاسخ نامه مربوطه را مشاهده نمایید.

کلید پاسخ سؤالات کنکور 1400