جزوه نوبت اول ریاضی هفتم موضوع اصلی این پست است با نگرش همراه باشید. همانطور که می دانید ،ریاضی درس مفهومی است و علاوه بر خواندن متن کتاب نیاز است که حتما جزوه ای با توضیحات کامل تر در اختیارتان باشد تا بتوانید آن را بخوانید و بیشتر متوجه مطالب بشوید. همچنین برای فهم دقیق تر و بهتر ریاضی حل مسئله های زیادی لازم است. در ادامه جزوه نوبت اول ریاضی هفتم را قرار داده ایم. در این جزوه توضیحات کامل مربوط به فصل های نوبت اول موجود است و همچنین تعداد  زیادی نمونه سوال  قرار داده ایم تا به شما برای درک بهتر این دروس کمک کنیم.

منظور از جزوه نوبت اول ریاضی هفتم همان 5 فصل اول کتاب است. عناوین این فصل ها به این صورت است:

فصل اول : راهبردهای حل مسئله

فصل دوم : عدد های صحیح

فصل سوم : جبر و معادله

فصل چهارم : هندسه و استدلال

فصل پنجم : شمارنده ها و اعداد اول

در فصل اول راجع به این موضوعات صحبت شده است : نکات مربوط به حل مسئله در ریاضی، اعداد طبیعی و اعدا  صحیح ، چند ضلعی چیست؟ و نحوه محاسبه قطر های آن ، محاسبه تعداد کل پارره خط ها و … .

حل مسئله 4 مرحله دارد: فهمیدن مسئله ، انتخاب راهبرد ، حل کردن مسئله ، بازگشت به عقب .

در فصل دوم این کتاب در مورد تعریف اعداد صحیح و ویژگی های آن ها صحبت شده است.

اعداد صحیح به سه بخش اعداد مثبت ، صفر و اعداد منفی تقسیم می شوند. عدد صفر نه مثبت است و نه منفی بلکه مبدا اعداد است یعنی تا نقطه نمایش صفر روی محورمشخص نشود ، نمیتوان نقطه نمایش سایر اعداد را مشخص کرد.

در فصل سوم ریاضی هفتم درمورد الگوهای عددی ، نحوه محاسبه جمله nام الگوها ، عبارت های جبری، نحوه محاسبه عددی در عبارت های جبری ، معادله و حل معادله ها و .. صحبت می شود.

جزوه نوبت اول ریاضی هفتم

ترتیب اعمال در محاسبه عددی در عبارت های جبری به این ترتیب است:

1.حاصل پرانتز ، 2.توان یا جذر، 3. ضرب یا تقسیم ، 4.جمع یا تفریق.

در فصل چهارم ریاضی هفتم  خط ، پاره خط ، محاسبه تعداد پاره خط ها ، زاویه و روابط بین زاویه ها ، تبدیلات هندسی و شکل های مساوی آموزش داده می شوند.

در فصل پنجم در مورد عدد اول ، نکات مربوط به اعداد اول ، بزرگترین شمارنده مشترک ، کوچکترین مضرب اول و ..و صحبت می شود.

در جزوه ای که ما در اختیار شما قرار داده ایم تمام نکات مروبط به مطالب بالا به طور کامل توضیح داده شده است  و همچنین در این جزوه تعداد زیادی نمونه سوال  وجود دارد که کمک می کند مطالب را بهتر متوجه بشوید.

دانلود جزوه نوبت اول ریاضی هفتم