در این مقاله قصد داریم بودجه بندی کنکور 1410 را بررسی کنیم تا داوطلبان کنکور با کسب آگاهی از بودجه بندی قادر به برنامه ریزی مناسب تری در خصوص مطالعه خود باشند. هر یک از داوطلبان کنکور می بایست اطلاعات کافی در خصوص منبع های کنکور خود داشته باشد تا موفقیت خود در کنکور را تضمین کند.

هر ساله کنکور در رشته های علوم تجربی، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر و زبان برگزار می شود که هر یک از آنها منبع های متفاوتی دارند. هر کدام از رشته های کنکور دارای دروس عمومی و اختصاصی هستند که دارای منبع های خاص خود می باشند. در کنکور 1401 نیز همانند کنکور سال های 1399 و 1400، در رشته های علوم تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان برگزار خواهد شد

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی کنکور 1401 رشته تجربی

رشته علوم تجربی در بین اکثر دانش آموزان طرفدار زیادی دارد و در هر سال، تعداد قابل توجهی از دانش آموزان به تحصیل در این رشته وارد می شوند و با ورود به این رشته جذاب اما سخت رویای پزشکی را برای خود تصور می کنند. در کنکور نیز در هر سال کنکور تجربی بیشترین میزان آمار شرکت کننده را به خود اختصاص می دهد.

به همین دلیل ازدیاد داوطلبان در این رشته، به طور قطع قبول شدن در زیر گروه های آن بسیار سخت تر از سایر رشته ها می باشد و مستلزم تلاش زیادتری خواهد بود.

بودجه بندی دروس عمومی رشته تجربی کنکور 1401

دروس عمومی در تمامی رشته های مورد آزمون در کنکور مشترک هستند و شامل دروس ادبیات فارسی، عربی، دین و زندگی و زبان انگلیسی خواهند بود.

بودجه بندی ادبیات کنکور 1401

ادبیات به عنوان نخستین درس در دفترچه عمومی سؤالات کنکور 1401 در رشته تجربی خواهد بود و تعداد 25 سؤال را به خود اختصاص می دهد و دارای ضریب 4 در کنکور 1401 می باشد.

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
معنی لغت 3
املا 3
حفظ شعر 1
دستور زبان 5
آرایه ادبی 4
قرابت معنایی 9

 

نکته قابل توجه این است که مدت زمان پاسخ به سؤالات درس ادبیات فارسی در کنکور 1401، فقط 18 دقیقه خواهد بود یعنی برای پاسخ به هر سؤال 42 ثانیه بیشتر زمان در اختیار نخواهید داشت.

بودجه بندی عربی کنکور 1401

دومین درس از دفترچه سؤالات عمومی کنکور 1401، درس عربی است. این درس همانند ادبیات فارسی شامل 25 سؤال خواهد بود و دارای ضریب 2 در کنکور 1401.

بودجه بندی عربی کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
ترجمه و تعریب 10
درک مطلب 4
تحلیل صرفی 3
اعراب گذاری 1
لغت 2
قواعد 5

 

بودجه بندی کنکور 1401

مدت زمان پاسخ به سؤالات در درس عربی در کنکور 1401، 20 دقیقه خواهد بود یعنی هر 48 ثانیه برای یک سؤال زمان در اختیار شما خواهد بود.

بودجه بندی دین و زندگی کنکور 1401

همان طور که می دانید درس دین و زندگی در سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود و هر پایه تحصیلی بودجه بندی خاص خود را دارد.

دین و زندگی پایه دهم

بودجه بندی دین و زندگی پایه دهم کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
درس اول 0
درس دوم 2
درس سوم 1
درس چهارم 0
درس پنجم 1
درس ششم 1
درس هفتم 1
درس هشتم 1
درس نهم 0
درس دهم 0
درس یازدهم 1
درس دوازدهم 1

دین و زندگی پایه یازدهم

بودجه بندی دین و زندگی پایه یازدهم کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
درس اول 0
درس دوم 1
درس سوم 1
درس چهارم 1
درس پنجم 0
درس ششم 1
درس هفتم 1
درس هشتم 0
درس نهم 2
درس دهم 1
درس یازدهم 0
درس دوازدهم 1

 

 

دین و زندگی پایه دوازدهم

بودجه بندی دین و زندگی پایه دوازدهم کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
درس اول 0
درس دوم 1
درس سوم 1
درس چهارم 1
درس پنجم 0
درس ششم 1
درس هفتم 1
درس هشتم 0
درس نهم 2
درس دهم 1
درس یازدهم 0
درس دوازدهم 1

 

این درس 25 سؤال را در کنکور 1401 به خود اختصاص می دهد که برای پاسخ گویی به تمامی سؤالات 17 دقیقه زمان در اختیار شما قرار داده می شود یعنی هر 42 ثانیه یک سؤال را باید پاسخگو باشید.

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 1401

آخرین درس در دفترچه عمومی سؤالات کنکور 1401، زبان انگلیسی خواهد بود. این درس 25 سؤال را با ضریب 2 به خود اختصاص داده است.

بودجه بندی زبان انگلیسی کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
گرامر 4
واژگان 8
کلوز تست 5
درک مطلب 8

 

بودجه بندی دروس تخصصی رشته تجربی کنکور1401

در رشته علوم تجربی دروس تخصصی شامل زیست شناسی، زمین شناسی، ریاضی، فیزیک و شیمی می باشند و طبیعتاً بودجه بندی هر کدام از این دروس نیز متفاوت خواهد بود.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1401

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
آفرینش کیهان  و تکوین 5
منابع آب و خاک 4
منابع معدنی، زیر بنای تمدن 3
سازه های مهندسی 3
زمین شناسی و سلامت 4
پویایی زمین 3
زمین شناسی ایران 3

 

همان طور که مشاهده می کنید درس زمین شناسی در کنکور 1401، تعداد 25 سؤال را به خود اختصاص خواهد داد. مدت زمان پاسخ گویی شما به سؤالات نیز 20 دقیقه خواهد بود که معادل با 48 ثانیه برای هر سؤال می باشد.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1401

دومین درس در دفترچه سؤالات تخصصی پس از زمین شناسی، ریاضیات است. در کنکور سراسری 1401 تعداد 30 سؤال را در بر می گیرد و مدت پاسخ گویی به سؤالات آن 47 دقیقه می باشد که معادل 96 ثانیه برای هر سؤال است.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1401
مبحث تعداد سؤال
مشتق 2
کاربرد مشتق 3
حد و پیوستگی 3
تابع 4
معادله و نامعادله 2
آمار 0
احتمال 2
ترکیبات 2
مثلثات 4
لگاریتم و توابع نمایی 2
مجموعه و دنباله 0
توان های گویا 1
هندسه 2
مقاطع مخروطی 1
هندسه مختصاتی 2

 

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1401

مهم ترین درس کنکور تجربی 1401 بدون هیچ حرفی، درس زیست شناسی است که تأثیر فوق العاده ای در کسب رتبه های برتر دارد.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
گوارش و جذب مواد 2
تبادلات گازی 0
گردش مواد در بدن 4
تنظیم اسمزی و دفع مواد زاید 1
تنظیم عصبی 1
حواس 1
دستگاه حرکتی 2
ایمنی 1
تقسیم یاخته 0
تولید مثل 3
مولکول های اطلاعاتی 2
جریان اطلاعات در یاخته ها 3
انتقال اطلاعات در نسل ها 5
تغییر در اطلاعات وراثتی 2
از ماده به انرژی 2
از انرژی به ماده 3
فناوری های نوین زیستی 1
رفتار های جانوران 1
گیاهی دهم 2
گیاهی یازدهم 4
گیاهی جامع 2
جانوری 7

 

تعداد سؤالات زیست شناسی کنکور تجربی 1401، 50 سؤال می باشد و زمان پاسخ گویی به آنها 36 دقیقه یعنی 42 ثانیه برای هر سؤال خواهد بود.

بودجه بندی کنکور 1401

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401

چهارمین درس در دفترچه سؤالات تخصصی کنکور تجربی 1401، درس فیزیک می باشد که تعداد 30 سؤال برای آن در نظر گرفته شده است و مدت زمان 37 دقیقه یعنی 72 ثانیه برای هر سؤال زمان در اختیار شما قرار داده می شود. برای هر پایه تحصیلی نیز بودجه بندی مختلفی در نظر گرفته شده است.

فیزیک دهم

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401
مبحث تعداد سؤال
فیزیک و اندازه گیری 1
کار، انرژی، توان 1
ویژگی های فیزیکی مواد 2
دما، گرما، قانون گاز ها 2

فیزیک یازدهم

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401
مبحث تعداد سؤال
الکتریسیته ساکن 4
جریان الکتریکی 4
مغناطیس و القا 2

فیزیک دوازدهم

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1401
مبحث تعداد سؤال
حرکت بر خط راست 3
دینامیک 3
نوسان و امواج 6
فیزیک اتمی هسته ای 2

 

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1401

آخرین درس در دفترچه سؤالات تخصصی درس شیمی است با 35 سؤال و 35 دقیقه وقت یعنی برای هر سؤال 60 ثانیه زمان در اختیار خواهید داشت.

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1401
مبحث تعداد سؤال
آرایش الکترونی و جدول دوره ای 5
نام گذاری، فرمول نویسی، ساختار لوییس 1
استوکیومتری واکنش ها 4
شیمی آلی 5
ترموشیمی 4
اسید و باز 4
سینتیک 2
تعادل 2
الکتروشیمی 3
جامد های بلوری 2
محلول ها 2

 

بودجه بندی دروس تخصصی رشته ریاضی کنکور 1401

دفترچه سؤالات اختصاصی رشته ریاضی در کنکور 1401، شامل سه درس ریاضی، فیزیک و شیمی خواهد بود. که در ابتدا درس ریاضی با 55 سؤال، سپس فیزیک با 45 سؤال و در آخر شیمی با 35 سؤال مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی 1401

درس ریاضی در کنکور 1401، شامل هندسه، حسابان و گسسته می باشد.

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی 1401

بودجه بندی هندسه کنکور ریاضی 1401
مبحث تعداد سؤال
چند ضلعی محاطی و محیطی 3
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز 2
بیضی و سهمی 3
ماتریس 2

 

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی 1401

بودجه بندی گسسته کنکور ریاضی 1401
مبحث تعداد سؤال
گراف 2
بردار 2
مربع لاتین 1
نظریه اعداد 4
ترکیبات 1

 

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی 1401

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی 1401
مبحث تعداد سؤال
معادله و نامعادله 10 و 11 2
لگاریتم ترکیبی با دترمینان 1
حد و پیوستگی یازدهم 2
حد و پیوستگی دوازدهم 2
حد و پیوستگی ترکیبی 11 و 12 1
لگاریتم 1
الگو و دنباله 2
تابع تابع 7
ترکیبی با لگاریتم 2
ترکیبی با مثلثات 1

 

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1401

برای هر سه پایه تحصیلی بودجه بندی ها متفاوت می باشند.

فیزیک دهم

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1401
مبحث تعداد سؤال
اندازه گیری و چگالی 1
کار، توان، انرژی 1
ویژگی فیزیکی مواد 3
دما، گرما و قانون گاز ها 2
ترمودینامیک 3

فیزیک یازدهم

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1401
مبحث تعداد سؤال
الکتریسیته ساکن 5
جریان الکتریکی 6
مغناطیس 3
القا 0

فیزیک دوازدهم

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1401
مبحث تعداد سؤال
حرکت بر خط راست 5
دینامیک و حرکت دایره ای 3
نوسان و امواج 4+1 ترکیبی
برهم کنش های موج 2
فیزیک اتمی 5
فیزیک هسته ای 2

 

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 1401

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 1401
مبحث تعداد سؤال
آرایش الکترونی و جدول دوره ای 5
فرمول شیمیایی 2
ظرفیت الکترون 1
شیمی آلی 6
استوکیومتری یا آنتالپی پیوند 1
ترکیبی موازنه با اکسایش و کاهش 1
تعادل 1
الکتروشیمیایی 3
اسید 3
ترموشیمی ترموشیمی 2
ترکیبی با استوکیومتری 1
استوکیومتری 1
انحلال پذیری 1
ساختار لوییس 1
ترکیبی درصد جرمی با استوکیومتری 1
آنیون و کاتیون 1
سینتیک 2
محلول ها 2

 

بودجه بندی کنکور انسانی 1401

دفترچه سؤالات تخصصی کنکور انسانی شامل 9 درس می باشد که ترتیب و تعداد سؤالات آنها به شرح زیر است:

 

ترتیب سؤالات دروس تخصصی کنکور انسانی 1401
درس تعداد سؤال
ریاضی 20
اقتصاد 15
زبان و ادبیات فارسی 30
زبان عربی 20
تاریخ 15
جغرافیا 15
علوم اجتماعی 20
فلسفه و منطق 25
روانشناسی 20

 

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی زبان فارسی کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی 9
عروض 6
قافیه 2
ترکیبی عروض و قافیه 1
آرایه ادبی 7
قرابت معنایی 5

 

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1401

در پایه های مختلف تحصیلی بودجه بندی ها نیز متفاوت خواهد بود.

ریاضی دهم

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها) 1
عبارت های جبری (عبارت های گویا) 1
معادله درجه دوم (معادله و مسائل توصیفی) 1
معادله درجه دوم (معادلات شامل عبارت های گویا) 1
تابع (نمودار تابع درجه 2) 1
کار با داده های آماری (معیار های پراکندگی) 1
نمایش داده ها (نمودار های یک متغیره) 2

ریاضی یازدهم

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی (گزاره ها و ترکیب گزاره ها) 1
تابع (اعمال بر روی تابع) 1
تابع (توابع پلکانی و قدر مطلقی) 1
آمار (شاخص های آماری) 1
آمار (سری های زمانی 1

ریاضی دوازدهم

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1401
مبحث تعداد سؤال
آمار احتمال (شمارش) 1
احتمال 2
الگوهای خطی (دنباله سازی) 1
الگوهای خطی (مدل سازی و دنباله) 1
الگوهای غیر خطی (دنباله هندسی) 1

 

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 1401

هر سه پایه تحصیلی بودجه بندی متفاوتی خواهند داشت.

تاریخ دهم

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
درس دوم 1
درس سوم 1
درس هشتم 1
درس چهاردهم 1
درس شانزدهم 1

تاریخ یازدهم

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
درس دوم 1
درس هفتم 1
درس دهم 1
درس سیزدهم 1
درس پانزدهم 1

 

تاریخ دوازدهم

بودجه بندی تاریخ کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
درس اول 1
درس دوم 1
درس چهارم 1
درس پنجم 1
درس هشتم 1

همچنین ببینید: اضطراب و استرس در آزمون

بودجه بندی عربی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی عربی کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
ترجمه 8
تحلیل صرفی 3
ضبط حرکات 1
قواعد 7
مفهوم 1

 

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی روانشناسی کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
روانشناسی، تعریف و روش مطالعه 2
روانشناسی رشد 4
احساس، توجه، ادراک 4
حافظه  و علل فراموشی 2
تفکر (1) حل مسئله 2
تفکر (2) تصمیم گیری 3
انگیزه و نگرش 2
روانشناسی سلامت 1

 

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی 1401

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
چیستی فلسفه 1
ریشه و شاخه های فلسفه 1
آغاز تاریخی فلسفه 1
زندگی بر اساس اندیشه 1
امکان شناخت 1
نگاهی به تاریخچه معرفت 1
چیستی انسان 1
انسان موجودی اخلاق گرا 1

در دو پایه تحصیلی یازدهم و دوازدهم بودجه بندی آن صورت می گیرد.

فلسفه دوازدهم

بودجه بندی فلسفه کنکور انسانی 1410
مبحث تعداد سؤال
هستی و چیستی 1
جهان ممکنات 1
جهان علی و معلولی 2
کدام تصویر از جهان 1
خدا در فلسفه (1) 1
خدا در فلسفه (2) 1
عقل در فلسفه (2) 1

 

بودجه بندی منطق در کنکور انسانی 1401

بودجه بندی منطق کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
منطق ترازوی اندیشه 1
لفظ و معنا 1
مفهوم و مصداق 1
انواع و شرایط تعریف 1
اقسام استدلال و کاربرد های آن 1
قضیه حملی 1
احکام قضایا 1
نگاهی به تاریخچه معرفت 1
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی 1

 

بودجه بندی علوم اجتماعی در کنکور انسانی 1401

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
هویت فردی و اجتماعی 1
تحولات هویتی جهان اجتماعی 1
هویت ایرانی 1
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی 4
چالش های جهانی 2
بیداری اسلامی و جهان جدید 3
ذخیره دانشی 1

با هم بخوانیم: دفتر برنامه ریزی کنکور

بودجه بندی جغرافیا در کنکور انسانی 1401

بودجه بندی جغرافیا کنکور 1401
عنوان تعداد سؤال
دهم 3
یازدهم 7
دوازدهم 5

 

بودجه بندی اقتصاد  در کنکور انسانی 1401

بودجه بندی جغرافیا کنکور 1401
مبحث تعداد سؤال
تولید 2
بازار 2
آشنایی با شاخص اقتصادی 5
پول و بانک 2
فقر و توزیع درآمد 1
اقتصاد بین الملل 2
اقتصاد ایران 1