یکی از مواردی که هر انسان باید به آن توجه کند مشخصه های ضعف اراده است تا در گذر زمان بتواند ضعف های اراده خود را از بین ببرد

 

به تاخیر انداختن کار ها

یکی از ویژگی‌های بارز افراد با ضعف اراده این است که این افراد کارها را در زمان خود انجام نمی دهند . در حقیقت اینگونه افراد هدف و برنامه مشخصی برای به موقع انجام دادن کار های خود ندارند همین موضوع باعث می‌شود که کارها معمولاً ناتمام و نیمه تمام بماند که  همین موضوع اثر روحی و روانی بسیار جدی در این افراد ایجاد می کند و باعث کاهش اعتماد به نفس فرد می شود

هماهنگ نبودن فکر و عمل

دیگر ویژگی افراد ضعف اراده این است که بین آن چیزی که به آن فکر می کنند و عملکردشان فرسنگ ها فاصله وجود دارد در حقیقت این افراد انسانهایی با آرزوهای بزرگ و تلاش های کوچک هستند و این موضوع باعث می شود که هیچگاه افکار بزرگ آنها به کارهای بزرگ ختم نشود

تاثیر پذیری بیش از حد

افراد با مشخصه ضعف اراده دائماً به دنبال توجیه عملکرد ضعیف خود هستند و در این راه هرکسی یا هرچیزی که بتواند آنها را در توجیه  عملکرد ضعیف شان کمک  کند را می ستایند و شدیداً با آنها همراه می‌شوند چرا که این افراد می دانند عملکرد شان قطعا اشتباه بوده است اما به علت عذاب وجدان درونی خود به دنبال راهی برای فرار از این عذاب وجدان درونی می گردند که معمولاً دفعات اول اثر بخش می باشد و بعد از مدتی بی تاثیر خواهد بود و نگرانی و اضطراب این افراد شدید خواهد شد و همین موضوع باعث تشدید اضطراب و استرس این افراد خواهد شد

صبور نبودن

اصولاً انسان ها با اراده کم  به دنبال راه های میانبر هستند و به فعالیت ها با تلاش مداوم و مستمر اعتقادی ندارند و همین موضوع باعث می شود که این افراد به دنبال نتایج لحظه ای باشند و برنامه و ساختار مشخصی برای رسیدن به اهداف بلندمدت  خود نداشته باشند  و همین موضوع باعث می شود که در خیلی از مواقع انسانهایی عجول با ضریب خطای بالا باشند

به موقع تصمیم نگرفتن

یکی از ویژگی های بارز این افراد این است که در تصمیم گیری دچار شک و تردید های مداوم هستند و این موضوع باعث می شود این افراد همیشه چند قدم از هدف اصلی داستان عقب باشند و جملاتی نظیر ای کاش، اگر زودتر شروع کرده بودم  و… را از این افراد زیاد می شنویم و این موضوع برای بستگان و دوستان نزدیک بین افراد زیاد اتفاق می‌افتد

افراط و تفریط در کارها

دیگر ویژگی افراد با ضعف اراده افراط و تفریط های دائمی و مستمر در حوزه کارهای مختلف اعم از زندگی شخصی و کاری می باشد