سهمیه منطقه 3 شامل حال افرادی می شود که سه سال آخر تحصیل خود را در یکی از شهرها یا روستاهای منطقه 3 گذرانده باشند و مدرک دیپلم خود را از آنجا دریافت کرده باشند . افراد دارای معلولیت را نیز در این دسته قرار می دهند . سهمیه مناطق بیشترین تعداد شرکت کنندگان کنکور را به خود اختصاص می دهد .

سهمیه منطقه 3 در کنکور

داوطلبان کنکور هنگام ثبت نام باید  حتما نوع سهمیه خود را مشخص کنند . در کنکور چند نوع سهمیه وجود دارد که از این قرار هستند :سهمیه مناطق ، سهمیه ایثارگران ، سهمیه رزمندگان و .. می باشد .

اکثر داوطلبان کنکور در سهمیه مناطق قرار می گیرند . سهمیه مناطق خود به سه دسته تقسیم می شود : سهمیه منطقه 1 ، سهمیه منطقه 2 ، سهمیه منطقه 3 . سهمیه منطقه هر شخص بر اساس منطقه ای که سه سال آخر تحصیل خود را در آن گذرانده باشد مشخص می شود.

این دسته بندی بر اساس امکانات آموزشی و تحصیلی و همچنین رفاه دانش آموزان شکل گرفته که در واقع داوطلبان منطقه 1 از بیشترین و بهترین امکانات آموزشی بهره می برند و دانش آموزان منطقه 3 کمترین و ضعیف ترین امکانات آموزشی را دارند .

سهمیه منطقه 3 در کنکور

3 دسته از افراد در سهمیه منطقه 3 قرار میگیرند :

  • افرادی که 3 سال تحصیلی آخر خود را ( دهم ، یازدهم و دوازدهم) را در یکی از شهرها یا روستاهای منطقه 3 گدرانده باشد.
  • افراد دارای معلولیت در این دسته قرار می گیرند . معلولیت می تواند از هر نوعی از معلولیت باشد (بینایی ، شنوایی ، جسمی حرکتی و … ) . این معلولیت باید توسط سازمان بهزیستی تایید شود .
  • افرادی که حداقل دو سال از سه سال آخر تحصیل یا سال دوازدهم را در خارج از کشور گذرانده باشند نیز در این دسته قرار می گیرند.

از نظر تعداد شرکت کنندگان در کنکور منطقه 3 تعداد کمتری را نسبت به منطقه 1 و 2 دارد .

چرا این دسته بندی ها شکل گرفته است ؟ چرا افراد در سهمیه های مختلف قرار می گیرند؟

به دلیل اینکه شرایط مختلف در شهرها و مناطق مختلف یکسان نیست و دانش آموزان با امکانات آموزشی و رفاهی یکسانی تحصیل نمی کنند ، افراد را در سهمیه های مختلفی قرار می دهند تا مثلا  افرادی که در سهمیه منطقه 3 هستند  فقط با کسانی رقابت کنند که از نظرامکانات آموزش و تحصیل با آن ها در وضعیت تقریبا مشابهی قرار دارند.

این منصفانه نیست که دانش آموزی که در یک منطقه محروم و یا دانش آموزی که در شهر و روستایی با امکانات کم تحصیل می کند با دانش آموزی رقابت کند که در بهترین شرایط  و امکانات یکی از کلان شهرها در حال تحصیل است .

بنابراین برای رعایت عدالت و برگذاری آزمون در شرایط عادلانه و منصفانه افراد را در سهمیه های مختلفی قرار می دهند.

تاثیر منطقه 3 در نتیجه کنکور به چه صورت است ؟

سهمیه مناطق در نتیجه کنکور داوطلبان تاثیرگذار نیست ، تنها اتفاقی که می افتد این است که دانش آموزان منطقه 3 با دانش آموزانی  رقابت می کنند که از نظر امکانات آموزشی و رفاهی با آن ها در یک سطح هستند و با دانش آموزان منطقه 1 و 2 رقابتی نمی کنند . به همین دلیل هنگام مشاهده نتیجه کنکور رتبه در منطقه را باید مد نظر قرار دهیم ، چرا که رتبه در منطقه نتیجه ی عادلانه تری از وضعیتمان را گزارش می دهد .

با توجه به این نکته که امکانات رفاهی و آموزشی در منطقه 3 کمتر است ، می توانیم این نتیجه را بگیریم که رقابت در بین این افراد کمتر از سایر مناطق است به این  دلیل که فقط تعداد کمی از آن ها با هدف و برنامه ریزی های درست و قابل قبول خود را برای کنکور آماده می کنند.

تعداد داوطلبان کنکور سراسری سال گذشته از منطقه 3 جمعا 506,158 نفر در تمام گروه های آزمایشی بود که از این تعداد ، 38,064 نفر در رشته ریاضی ، 216,932 در رشته تجربی ، 168,872 در رشته انسانی ، 51,800 در رشته زبان خارجی و 30,490 در رشته هنر شرکت کردند.

سهمیه معلولین در کنکور