تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن چقدر است؟ در صورتی که قصد شرکت در کنکور سراسری را دارید حتما به دنبال این هستید که تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن چقدر است تا با آگاهی قبلی بتوانید با آمادگی در کنکور شرکت کنید. سوالات کنکور سراسری در دو دفترچه ارائه می شود تا سال 1401(با توجه به تغییرات کنکور و مصوبه شورا انقلاب فرهنگی) که یکی دفترچه سوالات عمومی و دیگری نیز دفترچه سوالات اختصاصی است هر کدام از این دفترچه های تعدادی سوال با زمان پاسخگویی متفاوت دارند. در این مقاله قصد داریم که به ارائه اطلاعاتی در رابطه با تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن بپردازیم تا انتها، ما را همراهی کنید.

تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن

تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن

زمانی که ماراتن کنکور سراسری شروع می شود به هر کدام از داوطلبان کنکور سراسری در گروه های آزمایشی مختلف یک پاسخنامه و دو دفترچه سوال داده می شود. یکی از این دفترچه ها، دفترچه عمومی است و دیگری نیز دفترچه سوالات اختصاصی است که در بسته های جداگانه قرار داده می شوند این دفترچه ها خاص هر کدام از داوطلبان است چرا که بر روی آنها مشخصات داوطلب کنکور ،در دو بازه زمانی متفاوت که ابتدا عمومی و سپس اختصاصی ، درج شده اشت.

تعداد سوالات کنکور دفترچه عمومی برای همه داوطلبان گروه های آزمایشی مختلف، یکسان است و صد سوال می باشد که در مدت زمان 75 دقیقه باید جواب داده شود. اما تعداد سوالات اختصاصی کنکور در گروه های آزمایشی مختلف، متفاوت است.

برای مثال داوطلبان گروه آزمایشی تجربی و ریاضی در حدود 175 دقیقه فرصت دارند که به تمامی سوالات دفترچه اختصاصی جواب دهند در حالی که این مدت زمان برای گروه علوم انسانی 165 دقیقه است و برای گروه آزمایشی زبان نیز 105 دقیقه می باشد. البته به دلیل این که سوالات گروه ریاضی و تجربی نیاز به حل مسئله دارند طبیعی است که مدت زمان زیادی برای پاسخگویی لازم باشد.

مدیریت زمان در کنکور سراسری

فرقی نمی کند شما در کدام گروه آزمایشی شرکت کنید و یا به کدام یک از دفترچه های عمومی و اختصاصی کنکور پاسخ دهید در هر صورت باید به موضوع مدیریت زمان توجه اساسی داشته باشید در صورتی که بیش از حد زمان را برای یک یا تعدادی از سوالات و یا یک یا چند درس تلف کنید قطعا زمان پاسخگویی به دروس دیگر را از دست خواهید داد لذا با آگاهی از تعداد سوالات و مدت زمان پاسخگویی می توانید از پیش برای کنکور آماده باشید.

تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن در بخش عمومی
داوطلبان کنکور سراسری در ابتدا باید به دفترچه سوالات عمومی پاسخ دهند این دفترچه سوالات، در برگیرنده چهار درس؛ زبان و ادبیات فارسی، عربی، فرهنگ و معارف اسلامی، زبان خارجه است که مجموع سوالات در دفترچه عمومی صد سوال است. هر کدام از درس ها 25 سوال دارند و درمجموع داوطلبان به مدت هفتاد و پنج دقیقه فرصت دارند که بتوانند به سوالات دروس جواب بدهند در واقع داوطلب کنکور برای پاسخ دادن به هر سوال 45 ثانیه زمان دارد.زمان پیشنهادی دفترچه برای ادبیات 18 دقیقه ،برای عربی 20دقیقه ،برای دینی 17 دقیقه و برای زبان 20 دقیقه است.

تعداد سوالات کنکور

تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی در گروه ریاضی

دفترچه ای که برای گروه ریاضی به صورت اختصاصی در نظر گرفته شده است شامل سه درس ریاضی، فیزیک و شیمی است که در مجموع داوطلبان باید به 135 سوال در مدت زمان 175 دقیقه پاسخ دهند. تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن در گروه ریاضی به تفکیک دروس شامل موارد ذیل است:

ریاضی/تعداد سوال 55/ زمان پاسخگویی 85 دقیقه
فیزیک/تعداد سوال 45/ زمان پاسخگویی 55 دقیقه
شیمی/تعداد سوال 35/ زمان پاسخگویی 35 دقیقه
تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی در گروه تجربی
دفترچه ای که برای گروه تجربی به صورت تخصصی در نظر گرفته شده است شامل پنج درس؛ ریاضی، زیست شناسی، فیزیک، زمین شناسی و شیمی است که در مدت زمان 175 دقیقه باید به 170 سوال پاسخ داده شود. تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن در دفترچه اختصاصی علوم تجربی به این شرح است:

ریاضی/تعداد سوال 30/ زمان پاسخگویی 47 دقیقه
زیست شناسی/تعداد سوال 50/ زمان پاسخگویی 36 دقیقه
فیزیک/تعداد سوال 30/ زمان پاسخگویی 37 دقیقه
شیمی/تعداد سوال 35/ زمان پاسخگویی 35 دقیقه
زمین شناسی/تعداد سوال 25/ زمان پاسخگویی 20 دقیقه

تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی

تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی در گروه انسانی

دفترچه سوالات اختصاصی که برای گروه علوم انسانی در نظر گرفته شده است، شامل نه درس؛ ریاضی، اقتصاد، ادبیات فارسی، عربی اختصاصی، تاریخ، جغرافیا، جامعه شناسی، فلسفه و منطق و روانشناسی است. داوطلبان انسانی باید در مدت زمان 165 دقیقه به صد و هشتاد سوال پاسخ دهند. تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن در گروه انسانی به تفکیک ذیل است:

ریاضی/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 25 دقیقه
اقتصاد/تعداد سوال 15/ زمان پاسخگویی 10 دقیقه
ادبیات فارسی/تعداد سوال 30/ زمان پاسخگویی 30 دقیقه
عربی اختصاصی/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 20 دقیقه
تاریخ و جغرافیا/تعداد سوال 30/ زمان پاسخگویی 25 دقیقه
جامعه شناسی/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 15 دقیقه
فلسفه و منطق/تعداد سوال 25/ زمان پاسخگویی 25 دقیقه
روانشناسی/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 15 دقیقه
تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی در گروه هنر
تعداد سوالات کنکور در دفترچه گروه هنر نیز با توجه به دروس متفاوتی که این رشته دارد با بقیه گروه های آزمایشی فرق دارد، دفترچه درس های اختصاصی هنر شامل دروس؛ درک عمومی هنر، درک عمومی ریاضی فیزیک، ترسیم فنی، خلاقیت تصویری و تجسمی، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی و خواص مواد تشکیل یافته است. داوطلبان این گروه آزمایشی در مدت زمان 165دقیقه فرصت دارند که به 160 سوال اختصاصی پاسخ دهند. تعداد سوالات کنکور و زمان پاسخگویی به آن در گروه آزمایشی هنر به تفکیک ذیل است:

درک عمومی هنر/تعداد سوال 30/ زمان پاسخگویی 25 دقیقه
درک عمومی ریاضی فیزیک /تعداد سوال 30/ زمان پاسخگویی 40 دقیقه
ترسیم فنی/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 26 دقیقه
خلاقیت تصویری و تجسمی/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 24 دقیقه
خلاقیت نمایشی/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 13 دقیقه
خلاقیت موسیقی /تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 20 دقیقه
خواص مواد/تعداد سوال 20/ زمان پاسخگویی 17 دقیقه

تعداد سوالات کنکور 1401

تعداد سوالات کنکور در گروه زبان خارجه

داوطلبان گروه های آزمایشی مختلف ممکن است که تحت عنوان گروه آزمایشی زبان های خارجه نیز در کنکور شرکت کنند که در این صورت علاوه براین که به دفترچه عمومی به صورت جداگانه پاسخ خواهند داد به دفترچه اختصاصی زبان نیز باید پاسخ دهند که ممکن است یکی از زبان های انگلیسی، آلمانی و یا فرانسوی باشد. این دفترچه بر اساس زبان انتخابی تعداد هفتاد سوال دارد که داوطلبان باید در مدت زمان 105 دقیقه به سوالات پاسخ دهند.