دو ویژگی مشترک دانش آموزان موفق از مهم ترین مواردی میباشند که هر دانش آموز در طول سالهای تحصیلی خود باید به آن دقت کند.

سخت کوشی دانش آموز

 یکی از  دو ویژگی مشترک دانش آموزان موفق ویژگی‌های ممتاز دانش آموزان موفق پیگیری و ممارست بسیار جدی و خارق العاده است که باعث می شود این دانش آموزان در مسیر  هدف تعیین شده (بر اساس شناخت صحیح از توانمندی ها و ضعف های خود)

لحظه‌ای کوتاه نیایند و تا پایان مسیر بر اساس یک تلاش آگاهانه حرکت کنند و آسایش و آرامش فردای خود را در تلاش و کوشش امروز خود جستجو کند اصولا آنچه باعث می شود که یک انسان بتواند در طول مسیر تلاش مداوم را از خود ارائه کند داشتن هدفی شفاف و واضح می باشد.
یکی از نگرانی های بزرگ دانش‌آموزان که با آن مواجه هستند این است که دانش آموز در ابتدای مسیر تلاش مداوم و جدی دارد اما در طول مسیر دچار یزد نامیده می شود و عملکرد دانش آموز به تدریج کم و کمتر شده تا جایی که کاملاً متوقف می شود این موضوع به این دلیل است که دانش آموز بر اساس یک استراتژی دقیق و مشخص شروع نکرده است و استارت دانش‌آموز بر اساس احساسات و هیجان های لحظه ای اتفاق افتاده است همانطور که می دانیم احساسات و هیجان ها نمی توانند جایگزین مناسبی برای هدف گذاری و شفاف سازی در مسیر هدف باشند

داشتن نقشه راه برای دانش آموز 

مهمترین موضوعی که انسان را در رسیدن به هدف نهایی کمک می کند داشتن نقشه و راهنمای مسیر مناسب بر اساس هدف تعیین شده است بسیار واضح است که اگر با چشمان بسته و بدون برنامه مناسب و دقیق در مسیری گام برداریم به نتایج نامناسب و در برخی مواقع فاجعه آمیز دست پیدا می‌کنیم که این خود باعث دلسردی و ناامیدی خواهد شد

پس این موضوع به خودی خود اهمیت داشتن برنامه شفاف و واضح متناسب با نقاط ضعف و قوت هر فرد را مشخص میکندنقشه راه در کنکور و در سال تحصیل بر اساس شناخت کامل از وضعیت درسی ؛خانوادگی و جسمانی بر اساس تمرکز و تسلط بر ویژگی های شخصی و روانی فرد امکان پذیر است 

 قطعاً دانش آموزانی در مسیرتحصیل موفق خواهند شد که با درک مناسب و به دور از احساس گرایی در موارد فوق بتوانند با مشورت گرفتن از افراد متخصص نقشه ی راهی متناسب با ویژگی های فردی خانوادگی و درسی خود تنظیم نمایید و بر همان مدار حرکت کنندلازم به توضیح است که تمام برنامه ها در ابتدا دارای مشکلاتی هستند که به تدریج و در قامت عمل به برنامه مشکلات برنامه شناسایی و رفع خواهند شد و باید این موضوع را بدانیم که دیکته نانوشته غلط ندارد پس از نوشتن برنامه و طراحی پلان و نقشه راه نترسید و با شجاعت و با درایت سعی در ترسیم نقشه مسیر خود داشته باشید

یکی از مهمترین مواردی که در ترسیم نقشه راه موثر است توجه و درس گرفتن از گذشته ،تمرکز بر حال و نگاه به آینده است لازم به توضیح است که یک دانش آموز موفق بر اساس تحلیل تلاش های گذشته خود و شناسایی نقاط ضعف و قوت خود و تمرکز بر نقاط ضعف برای تبدیل آن به نقطه قوت تمرکز بر نقاط قوت برای تثبیت و تکمیل آن می باشد.